Welke diensten bieden wij aan?

Onderhoud branddetectie

Dewofire voert het jaarlijks onderhoud uit op alle type centrales volgens de uitvoeringsnorm NBN S21-100-1 en NBN S21 – 100 -2.

Opmaak evacuatie- en interventieplannen

Het opmaken van een evacuatieplan en interventieplan behoort tot uw brandpreventiedossier! 

Opmaak risico analyse brand

Een risico-analyse binnen uw bedrijf zorgt ervoor dat je als werkgever steeds alert bent voor de gevaren en risicofactoren. 

Opleidingen

Een brandoefening voor jouw personeel! 

Analyse brandweerverslag

Dewofire analyseert alle brandweerverslagen, waardoor de juiste bescherming kan aangebracht worden op de evacuatiewegen conform het nieuw KB.

Onderhoud brandbeveiliging

Dewofire staat garant voor de jaarlijkse keuringen van alle type brandblussers, haspels, noodverlichtingen en rookmelders. 

Opmaak brandpreventiedossier

Elke werkgever is verplicht om een brandpreventiedossier te voorzien. Dit dossier is een verzameling van de alle belangrijke documenten op vlak van brandbeveiliging.