Onderhoud branddetectiecentrales

Dewofire voert het jaarlijks onderhoud uit op alle type centrales volgens de uitvoeringsnorm NBN S21-100-1 en NBN S21 – 100 -2 (intervalkeuring jaarlijks).
Onderstaande zaken zitten opgenomen in het jaarlijks onderhoud: 

 • Nazicht onderhoudsboekje
 • Nazicht op mechanische uitwendige beschadigingen.
 • Nazicht interne bekabelingen.
 • Nazicht elektrische aansluitingen.
 • Uitlezen eventuele storingen.
 • Testen detectiemelders met rookgas.
 • Lampentest bedieningsbord.
 • Controle op de algemene werking en sturingen naar de componenten.
 • Nazicht batterijen.
 • Onderhoudsboekje invullen

Vervangen van defecte onderdelen wordt pas uitgevoerd na een goedgekeurde offerte! 

Naast het jaarlijks onderhoud van de branddetectiecentrales staan wij ook in voor het onderhoud op brandkoepels volgens de uitvoeringsnorm NBN S21-208.1 (intervalkeuring jaarlijks). 
Onderstaande zaken worden tijdens het jaarlijks onderhoud opgenomen: 

 • Nazicht op mechanische uitwendige beschadigingen.
 • Controle opening en sluiting koepel.
 • Nazicht dichtingen rookkoepel.
 • Nazicht werking motoren van de rookkoepel.
 • Nazicht en onderhoud van bewegende delen.
 • Nazicht sturing mechanisme rookkoepel.