Nooddouche blussers

Een nooddouche brandblusser is een veiligheidsvoorziening voor personen die ongewild of per ongeluk met bijtende of giftige gevaarlijke stoffen in aanraking zijn gekomen.
De douche verdunt ogenblikkelijk de concentratie door schoon te spoelen. 
Waar een vaste voorziening niet mogelijk is, kan een draagbare nooddouche worden toegepast. Deze heeft de vorm van een brandblusser maar is te herkennen aan de groene kleur.

Omschrijving

Een nooddouche blusser is verplicht in bedrijven waar gewerkt wordt met stoffen die voldoen aan de criteria voor indeling in één of meerdere categorieën

  • Ontplofbare producten.
  • Zeer licht ontvlambaar producten.
  • Licht ontvlambare producten.
  • Brandbare producten.
  • Bijtende producten
  • Giftige stoffen. 

Eerste interventie: 

  1. Besproei alle delen van het lichaam die getroffen zijn.
  2. Het product zal de pijn onmiddellijk doen verminderen.
  3. Juwelen, horloge worden best onmiddellijk verwijderd.

Technische fiches

De technische fiche kunt u hier terugvinden.