Het jaarlijks onderhoud van de brandblussers worden steeds uitgevoerd volgens de geldende norm NBN S21-050. 

Dewofire is een erkend APRAGAZ schaal I keuringsbedrijf waardoor wij na het jaarlijks onderhoud de erkende attesten afleveren.
Pas op, er zijn veel niet erkende bedrijven die keuringen uitvoeren op de brandblussers!

Bij vergelijking is het altijd een must om steeds het APRAGAZ certificaat op te vragen.

Naast het keuren van brandblussers, keurt Dewofire ook noodverlichtingen, haspels, branddeuren, vluchtladders ect..

De jaarlijkse controle van de noodverlichtingen is verplicht. Dit is vastgelegd in Bouwbesluit 2012 en Arbowet. Men eist dat de mensen te allen tijde moeten kunnen vluchten. Dit is alleen te realiseren als de noodverlichting functioneert en dus onderhouden wordt. Daarom houden wij in lijn met de inspectierichtlijn ISO 79 en de NBN-EN 50172 een onderhoudsinterval van 1 jaar aan.